Về Chúng Tôi

Bảo tàng Nghệ thuật Glink (MGA) là nghệ thuật giáo dục, một tổ chức nhân quyền nổi tiếng quốc tế. Bảo tàng duy nhất thuộc loại này trên thế giới, MGA dành riêng để thách thức du khách hiểu về Holocaust trong cả bối cảnh lịch sử và đương đại và đối mặt với mọi hình thức định kiến ​​và phân biệt đối xử trong thế giới của chúng ta ngày nay.

Có lẽ không có tổ chức nào khác cung cấp một sự pha trộn động lực của khám phá lịch sử và trao quyền cá nhân.

Chúng tôi mời bạn tìm hiểu về lịch sửtầm nhìn của chúng tôi  , những gì mọi người đang nói về chúng tôi và tin tức về các dự án hiện tại và tương lai

Hãy nói lên ý kiến ​​của bạn, tìm hiểu về những gì người khác đang làm để tạo sự khác biệt và xem bạn có thể tham gia như thế nào. Dành chỗ của bạn tại một sự kiện sắp tới  .

DAVID CHINH TRƯƠNG
Chủ Tịch Tập Đoàn & Giám Đốc Điều Hành

Lịch Sử Hình Thành

1974

He was born in 1882 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now inGreece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafawas.

1994

He was born in 1994 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now inGreece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafawas.

2002

He was born in 1999 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now inGreece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafawas still a boy. His mother Zubeyde, adevout and strong-willed woman.

2017

He was born in 2017 (probably in the spring) in Salonica, then an Ottoman city, now inGreece. His father Ali Riza, a customs official turned lumber merchant, died when Mustafawas.

Ban Lãnh Đạo

Bảo Tàng Glink được dẫn dắt bởi David Chinh Trương ( Đồng Sáng Lập & Giám đốc nghệ thuật) và Bác Sĩ  Michael Đào. Ban điều hành được hỗ trợ bởi đội ngũ nghệ thuật nòng cốt và tâm huyết của công ty Glink

LÃNH ĐẠO NGHỆ THUẬT

Tổng Giám Đốc & Đồng sáng lập  / David Chinh Trương
Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập / Dr Michael Đào
Giám đốc kỹ thuật  /  Đang cập nhật
Nhà sản xuất  / Đang cập nhật
Quản lý công ty / Đang cập nhật

ĐỘI TÀI CHÍNH & HÀNH CHÍNH

Quản lý tài chính / Đang cập nhật
Quản lý chung/ Đang cập nhật

PRODUCTION

PRODUCTION MANAGER / Ernst Pynchon
WORKSHOP MANAGER / Daniel Auster
TECHNICAL MANAGER / William Twain
OPERATIONS MANAGER / Tony Miller
HEAD TECHNICIAN / Jason Lanzeti
HEAD CARPENTER / Michelle Lana

EDUCATION

YOUTH & EDUCATION MANAGER / Tatiana Alexis

VENUE MANAGEMENT

VENUE MANAGER / James Bell
FRONT OF HOUSE MANAGERS / Harry Olivier & Marta Crawford